Zhejiang gaoli fluid level meter co.,ltd

Address: Zhejiang Wenzhou Gaoxin product industry garden area (Yongchang industrial district)

Tel:0577-86935627 86925627

Fax:0577-86923878

M.Tel:013806553199

Email:gaoli@wzgaoli.com  

P.C:325024

Account number: 315-225101040002979

Legal person representative: Wang Xiangrong